Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

Prowadzona pod hasłem „Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”

Program pracy wychowawczo- dydaktycznej każdego przedszkola określa zadania dotyczące wychowania zdrowotnego. Polegają one na kształtowaniu czynnych postaw wobec swojego zdrowia i własnego bezpieczeństwa oraz rozwijaniu ogólnej sprawności ruchowej. Ruch dziecka w wieku przedszkolnym jest jego naturalną potrzebą fizjologiczną musimy, więc podtrzymywać i pielęgnować jego naturalne formy, ale równocześnie powinniśmy kierować rozwojem cech motoryki i rozwijać umiejętności ruchowe.

Z myślą o najmłodszych w Przedszkolu Samorządowym Bajka w Ciechocinku realizowany jest program terapeutyczny pt. „Gimnastyka Zdrowia”. Posiadamy odpowiednią salę gimnastyczną w której odbywają się zajęcia. Dzięki udzieleniu przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich wsparcia finansowego w postaci grantu na ponad 3 tysiące złotych zakupiliśmy niezbędny nowoczesny sprzęt urozmaicający zajęcia.

Głównym celem gimnastyki korekcyjnej w naszym przedszkolu jest profilaktyka w zakresie:

 • kształtowania nawyku prawidłowej postawy, czyli stabilizacja postawy: biernej, zapewniającej równowagę mechaniczną głowy, miednicy, klatki piersiowej, czynnej, zapewniającej napięcie mięśni grzbietu, obręczy barkowej, obręczy miednicznej wpływającej na kręgosłup i postawę,
 • ćwiczenia stóp przeciwdziałające powstawaniu wad statycznych kończyn dolnych, a szczególnie płaskostopia.

  W zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych zwracamy szczególną uwagę na:

 • przestrzeganie dokładności wykonywania ćwiczeń;
 • stosowanie odpowiednich pozycji wyjściowych;
 • stosowanie zmienności tych postaw w staniu, siadach, klękach leżeniu tyłem i przodem;
 • nie łączenie ćwiczeń odziaływujących na te same mięśnie, czyli o podobnym charakterze;
 • uwzględnianie zmienności i charakteru pracy mięśni (ćwiczenia statyczne i dynamiczne);
 • wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy w czasie stania, w chodzie, w biegu i siadzie;
 • częste stosowanie ćwiczeń oddechowych, przy różnych formach aktywności dzieci;
 • wzmacnianie wiary dzieci we własne siły i możliwości;
 • unikanie ćwiczeń przeciążających stopę ( nadmierna liczba pozycji stojących, skoki, zeskoki, zeskoki na twarde podłoże);
 • wprowadzanie jak najwięcej momentów ożywiających i odprężających, elementów humoru.

Mamy nadzieję, że poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych łączących w sobie zarówno elementy korekty wad postawy, pedagogikę zabawy i lekkoatletykę nasze dzieci będą nie tylko wyprostowane, ale i zadowolone. W okresie letnim większość zabaw będzie odbywała się na terenie ogrodu przedszkolnego, wykorzystamy piłki, koła, kocyki i wszystko to, co pomoże nam wesoło bawić się i ruszać na świeżym powietrzu.

Opracowała:  Marzena Makowska