2020-05-07

PROCEDURY

Szanowni  Rodzice!

Zgodnie z  ustaleniami organu prowadzącego przedszkole, zostały opracowane procedury  dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Bajka w Ciechocinku. Rodziców, którzy zdecydowali się posłać dzieci do Przedszkola i  Żłobka od dnia 12 maja prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich zamieszczonych poniżej dokumentów oraz pobraniem oświadczenia.

Wypełnione oświadczenia prosimy  składać w gabinecie dyrektora do dnia 11.05.2020r. (poniedziałek) do godz. 12.00. Złożenie dokumentu po godz. 12.00 nie zostanie przyjęte ze względu na organizacje pracy w placówce.

Powyższe informacje, prosimy wziąć pod uwagę, decydując się na przyprowadzenie dziecka do ponownie otwartego przedszkola.

pdfProcedury_covid19-przedszkole_Bajka.pdf
pdfOSWIADCZENIE_RODZICA.pdf
fileOSWIADCZENIE_RODZICA.docx