Aktualności

2021-02-03

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny 2021/2022

przyjmujemy w dniach od 5 lutego 2021r. do 19 lutego 2021r.

Wypełniony dokument prosimy wrzucać do skrzynki.

Druki dostępne będą na stronie internetowej przedszkola (zakładka rekrutacja)

oraz wyznaczonym miejscu w szatni (obok skrzynki) 

MEN2021-02-03

Minister Edukacji Narodowej

Pokonanie pandemii koronawirusa to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań. 

Zachęcamy  do korzystania z informacji ze strony gov.pl/szczepimysie, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności o przebiegu szczepień. Znajdą tam Państwo najnowsze komunikaty i wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także założenia Narodowego Programu Szczepień.

www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow.

2020-10-15

Drodzy Rodzice!

         Od dnia 16 października 2020 roku  zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci.  Powyższa zmiana związana jest z dużym  wzrostem zachorowalności na koronawirusa  i nowymi wytycznymi Ministra Zdrowia. Na teren szatni przedszkolnej może wchodzić tylko 7 Rodziców z dzieckiem z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w ostępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m.  Pozostali Rodzice i dzieci oczekują na wejście do przedszkola  z zachowaniem odległości 2m.  Przypominamy o przestrzeganiu pory przyprowadzania dzieci do przedszkola do godz. 8:15. Po wyznaczonym czasie placówka zostaje zamknięta z uwagi na inne obowiązki pracowników obsługowych.

SZANOWNI PAŃSTWO W CZASIE PANDEMII COVID-19 DBAJMY O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO!!!!!!

2020-09-15

2020-09-12

SZANOWNI RODZICE !!! 

Aby usprawnić schodzenie i rozchodzenie się dzieci przedszkolnych od  15 września uruchomiony zostaje domofon. Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się z grafikiem informowania odpowiednich grup o przybyciu lub odbiorze dziecka. (GRAFIK DOSTĘPNY PRZY DOMOFONIE))

Od godziny 6.00- 7.30 dzieci z wszystkich grup przybycie do przedszkola

sygnalizują do grupy CZARODZIEJE.

Od godz.7.30- 8.15 zgodnie z grafikiem

 

Ze względu na stan epidemii jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich procedur bezpieczeństwa,  gdyż tylko wtedy ryzyko zakażenia zostanie ograniczone do minimum. Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu:

  • czasu przyprowadzania dzieci do placówki do godziny 8.15
  • odbierania ograniczonego  do minimum niezbędnego do wyjścia z przedszkola
  • stosowania się do ustalonych ogólnych zasad odbioru, obowiązujących również przy odbiorze dzieci z placu zabaw

W przypadku pytań  i wątpliwości prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z wychowczyniami.

PROCEDURY bezpieczeństwa2020-08-30

We wtorek 1 września br. rozpoczynamy rok szkolny w pełnej obsadzie dzieci. Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu uwarunkowana jest przepisami obowiązującymi na czas trwania pandemii COVID-19 tj.  WYTYCZNE GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

Rodziców, którzy zdecydują się przyprowadzić dziecko do przedszkola i żłobka od 1 września, prosimy, aby zapoznali się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w naszym przedszkolu.

2020-07-16
2020-03-11