Aktualności

2020-09-15

2020-09-12

SZANOWNI RODZICE !!! 

Aby usprawnić schodzenie i rozchodzenie się dzieci przedszkolnych od  15 września uruchomiony zostaje domofon. Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się z grafikiem informowania odpowiednich grup o przybyciu lub odbiorze dziecka.

Od godziny 6.00- 7.30 dzieci z wszystkich grup przybycie do przedszkola

sygnalizują do grupy CZARODZIEJE.

Od godz.7.30- 8.15 zgodnie z poniższymi ustaleniami:

Nazwa grupy

 

KRASNALE

KRASNALE

SMERFY

CZARODZIEJE

CZARODZIEJE

CZARODZIEJE

MISIE

MISIE

 

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:

OD GODZ. 15.30 - 16.00 GRUPA CZARODZIEJE

Nazwa grupy

 

KRASNALE

KRASNALE

SMERFY

SMERFY

CZARODZIEJE

CZARODZIEJE

MISIE

CZARODZIEJE

W związku ze zmianową pracą woźnych, grafik w przyszłym tygodniu będzie nieznacznie zmieniony.

Ze względu na stan epidemii jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich procedur bezpieczeństwa,  gdyż tylko wtedy ryzyko zakażenia zostanie ograniczone do minimum. Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu:

  • czasu przyprowadzania dzieci do placówki do godziny 8.15
  • odbierania ograniczonego  do minimum niezbędnego do wyjścia z przedszkola
  • stosowania się do ustalonych ogólnych zasad odbioru, obowiązujących również przy odbiorze dzieci z placu zabaw

W przypadku pytań  i wątpliwości prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z wychowczyniami.

PROCEDURY bezpieczeństwa2020-08-30

We wtorek 1 września br. rozpoczynamy rok szkolny w pełnej obsadzie dzieci. Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu uwarunkowana jest przepisami obowiązującymi na czas trwania pandemii COVID-19 tj.  WYTYCZNE GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

Rodziców, którzy zdecydują się przyprowadzić dziecko do przedszkola i żłobka od 1 września, prosimy, aby zapoznali się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w naszym przedszkolu.

2020-07-16
2020-03-11